Vores datapolitik

Tilmelding til nyhedsbrev: Network: "Animal Free Protein - fermentation produced milk protein"

Ved din tilmelding accepterer du nærværende vilkår for vores behandling af dine personoplysninger.Ved din tilmelding accepterer du at modtage nyhedsbreve fra os: Network: "Animal Free Protein - fermentation produced milk protein" ved:

ProteinFrontiers
CVR nr. 43132709

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, ønsker at tilbagetrække dit samtykke eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os på solheim@proteinfrontiers.dk, så vil vi tage hånd om din forespørgsel hurtigst muligt.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen ved at sende  ”unsubscribe” mail til solheim@proteinfrontiers.dk 

 


Personoplysninger og hvad vi bruger dem til

Når du tilmelder nyhedsbrevet, afgiver du emailadresse og navn.

Vi anvender disse oplysninger for at kunne udsende nyhedsbrevet til dig.

Retsgrundlaget for vores indsamling/opbevaring/behandling af personoplysningerne er persondataforordningens artikel 6.

Vi ønsker med vores nyhedsbrev at skabe interesse for netværket og den grønne omstilling af vores fødevaresystem.Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. 


Videregivelse

Vi benytter os af MailChimp som platform til tilmelding af nyhedsbreve. MailChimp må derfor anses som en databehandler. 


Overførsel af oplysninger til 3. lande 

MailChimp er placeret i USA, som platform til udsendelse af nyhedsbreve, overføres dine oplysninger dermed til et land uden for EU / EØS.  MailChimp er medlem af Privacy Shield-ordningen, og det danner derfor overførselsgrundlaget for vores overførsel af dine personoplysninger til MailChimp.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Endelig har du ret til at anmode os om at modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Sådanne anmodninger skal fremsendes til  solheim@proteinfrontiers.dk  

 


Deltagelse i et projekt
 

FroteinFrontiers  er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger på: https://www.cowfreeprotein.dk/contact


Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  • Registrering af dine kontaktoplysninger
    Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
  • Forordning om databeskyttelse 2016/679 (databeskyttelsesforordningen), art. 6, stk. 1, litra e (Behandling som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).
  • Da vi modtager offentlig støtte i forbindelse med vores projekter, er vi forpligtet til at kunne dokumentere og videresende disse oplysninger til vores donorer og de øvrige partnere i det pågældende projekt.

 

Hvad giver du samtykke til?

Ved tilmelding til et projekt/arrangement giver du samtykke til, at dine informationer bliver gemt i ProteinFrontiers register.  Oplysningerne anvendes udelukkende i forbindelse med de aktiviteter, ProteinFrontiers udfører dig som deltager. Såfremt at aktiviteten er udført sammen med andre organisationer, vil deltager oplysninger blive delt for at leve op til eventuelle projekt vilkår.

Derudover accepterer du, at ProteinFrontiers må kontakte dig vedrørende andre relevante, faglige arrangementer og muligheder. 

I forbindelse med afholdelse af det pågældende event giver du samtykke til, at du eventuelt vil fremgå af nogle billeder, som ProteinFrontiers  vil anvende i forbindelse med markedsføringen på vores hjemmeside, nyhedsbreve og på sociale medier.

 


Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, herunder dit navn og din e-mailadresse

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget personoplysninger fra dig. Hvis vi ikke modtager dine personoplysninger, vil du ikke kunne deltage i arrangementet.

 


Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi opbevarer dine data i Microsoft, Onedrive og Dropbox end user service agreement, som forholder sig til GDPR. 

Da vi modtager offentlig støtte i forbindelse med vores arrangementer, er vi forpligtet til at kunne dokumentere og videresende disse oplysninger til vores donorer og de øvrige partnere i det pågældende projekt. Vi videresender ikke dine oplysninger til andre, medmindre du er blevet oplyst om dette ved tilmelding.

 


Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger så længe vi er forpligtet til det i forbindelse med udførelsen af vores bevillinger, således vi kan dokumentere vores oplysninger. Derefter vil de blive anonymiseret eller slettet.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

Get news about
alternative milk proteins. 

Join our newsletter for information and latest news within the field. 

Contact
Please reach out to us if you are curious to know more or have a talk to us;

Niels Kristian Sørensen
nks@proteinfrontiers.dk
+45 4080 9930

The Network Animal Free Protein – Fermentation Produced Milk Protein is supported by GUDP

GUDP_logo_2021